Giảm gần 200 đồng, giá xăng RON 95 vẫn gần 21 nghìn đồng/lít

16/12/2019 15:21

Hai mặt hàng giá Xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít. Còn lại các mặt hàng dầu đồng loạt tăng.

Keyword đầu tiên có dấu
Hai mặt hàng giá Xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít. Còn lại các mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Theo quyết định của Liên Bộ Tài chính – Công thương chiều nay, giá Xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít.

Trong khi đó, giá Dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 170 đồng/kg.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá bán Xăng E5RON92 không cao hơn 19.729 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.886 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.063 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.016 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.358 đồng/kg.

Đối với việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 800 đồng/lít.

Liên Bộ cũng quy định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100đồng/lít (kỳ trước chi 200đồng/lít).

C.Sơn