Giảm một loạt lãi suất điều hành

10/07/2017 14:00

Từ ngày 10/7, hàng loạt lãi suất điều hành sẽ giảm, theo quyết định do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành.

giảm một loạt lãi suất điều hành

Từ ngày 10/7, hàng loạt lãi suất điều hành sẽ giảm, theo quyết định do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành. Ảnh minh họa

Từ ngày 10/7, hàng loạt lãi suất điều hành sẽ giảm, theo quyết định do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành.

Cụ thể, Thống đốc quyết định giảm 0,25%/năm đối với các mức lãi suất điều hành gồm: Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng; giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Xem thêm video:

T. Nguyên