Giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

09/01/2015 10:21

Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa quyết định giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu mức 300 đồng/lít, kg đổi với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo đó, mức bình ổn mới sẽ còn 500 đồng/lít (hiện hành 800 đồng/lít, kg).

Liên bộ cũng công bố giá cơ sở định kỳ các mặt hàng xăng dầu, theo đó là xăng RON 92 còn 17.574 đồng/lít, giảm 307 đồng; dầu diesel còn 16.638 đồng/lít, giảm 361 đồng; dầu hỏa còn 17.114 đồng/lít, giảm 286 đồng, mazut còn 12.934 đồng/kg, giảm 201 đồng. 

Xuân Thu