Cách tính phí đường bộ xe kinh doanh vận tải khi được giảm hơn 16 tháng

07/10/2021 09:49

Xe ô tô kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm phí đường bộ hơn 16 tháng, tuy nhiên không ít người vẫn chưa rõ cách tính.

Huy Lộc - Tường media