Giảm phí, lệ phí từ 20-50% trong xây dựng, du lịch và tài nguyên nước

06/05/2020 05:50

Một số phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước được giảm từ 20-50% nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

giảm phí, lệ phí từ 20-50% trong xây dựng, du lịch và tài nguyên nước
Một số phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch được giảm 50% so với quy định hiện hành từ ngày 5/5 đến ngày 31/12/2020.

Ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 3 Thông tư số 34, 35, 36 quy định giảm phí, lệ phí từ 20-50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, tại Thông tư số 34/TT-BTC về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, một số phí trong lĩnh vực này đều được giảm 50% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng đều nộp bằng 50% so với quy định hiện hành.

Đối với lĩnh vực du lịch, theo quy định tại Thông tư số 35/TT-BTC quy định một số giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực du lịch sẽ được giảm tới 50% phí so với quy định hiện hành.

Trong đó, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.

Còn theo quy định tại Thông tư số 36/TT-BTC, một số phí trong lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được giảm 20%, phí khai thác dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được giảm 30% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 270 ngày 14/11/2016.

Đối với phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 197 ngày 8/11/2016.

Tất cả các Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 5/5/2020.

Biển Ngọc