Giám sát chặt bệnh viện cam kết không nằm ghép

09/02/2015 16:13

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các bệnh viện T.Ư có tiến triển tốt trong việc tăng số giường bệnh.

Tại cuộc tọa đàm “Giảm tải bệnh viện, cam kết vì người bệnh” gần đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ sẽ duy trì kiểm tra, giám sát các bệnh viện và đánh giá thông qua báo cáo số liệu hàng tuần. Trên cơ sở 17.500 danh mục kỹ thuật cũng như các hướng dẫn, phác đồ điều trị mà Bộ đã ban hành sẽ là cơ sở để đánh giá việc thực hiện cam kết có thực chất hay không.

giám sát chặt bệnh viện cam kết không nằm ghép
 

“Muốn giảm tải việc đầu tiên phải tăng số giường bệnh. Việc này tại các bệnh viện T.Ư trực thuộc Bộ có tiến triển tốt vì thời gian qua, Bộ Y tế không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư ra tấm ra món để có hạ tầng tốt cho từng bệnh viện. Thời gian tới, số giường bệnh tại các bệnh viện trực thuộc Bộ sẽ tăng lên rất nhiều nên chắc chắn việc nằm ghép sẽ có chuyển biến rõ. Thứ 2 là chúng tôi chỉ đạo các bệnh viện T.Ư xây dựng hệ thống bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh. Hiện nay, nhiều bệnh viện tỉnh thực hiện được các kỹ thuật không kém bệnh viện T.Ư”, Bộ trưởng Y tế nói.

H.Q