Giám sát chặt chẽ các cuộc thi người đẹp năm 2015

27/03/2015 07:40

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các cuộc thi người đẹp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

giám sát chặt chẽ các cuộc thi người đẹp năm 2015
 

Căn cứ vào thực tiễn phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động thi người đẹp và bối cảnh năm 2015, Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa ra công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc.

Theo đó, Cục đề nghị các Sở: Tiếp nhận hồ sơ đúng thẩm quyền, thẩm định chặt chẽ Đề án đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp. Kiên quyết từ chối cấp phép tổ chức đối với đơn vị không có kinh nghiệm, không đủ năng lực về tài chính, nhiều lần bị xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật; cuộc thi không có tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa rõ ràng; cuộc thi nhằm mục đích thương mại, không phù hợp với tiêu chí của hoạt động văn hoá và hạn chế tối đa việc cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại các địa phương diễn ra các sự kiện văn hóa - chính trị của quốc gia trong năm 2015.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các cuộc thi người đẹp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, buộc dừng hoạt động tổ chức đối với các cuộc thi không có Giấy phép; thu hồi Giấy phép đối với các cuộc thi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.

L.P