Giám sát hoạt động kiểm định cách nào?

14/12/2022 10:23

Cục Đăng kiểm VN xây dựng chương trình phần mềm quản lý trực tuyến, xe đăng kiểm đến đâu có kết quả trên hệ thống đến đó.

Rà soát cơ sở dữ liệu phát hiện tiêu cực

Cục Đăng kiểm VN cho biết, đến nay, đơn vị đã xây dựng được chương trình phần mềm quản lý trực tuyến, xe đăng kiểm đến đâu có kết quả trên hệ thống đến đó, giúp kiểm soát hồ sơ trực tuyến từng phương tiện, lịch sử kiểm định. Hồ sơ kiểm định được lưu trữ riêng tại đơn vị đăng kiểm và trích xuất, nhập vào kho dữ liệu chung của toàn hệ thống.

Đại diện Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN cho biết, có thể giám sát, kiểm soát 100% về vấn đề an toàn kỹ thuật phương tiện, kết quả kiểm định, tiêu chuẩn, quy trình đăng kiểm của các TTĐK thông qua rà soát cơ sở dữ liệu đăng kiểm và phúc tra kết quả kiểm định (khi có phản ánh từ cơ quan báo chí, truyền thông).

giám sát hoạt động kiểm định cách nào?

Nhờ ứng dụng công nghệ, xây dựng phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện để thực hiện việc rà soát cơ sở dữ liệu và hậu kiểm đã giúp Cục ĐKVN kiểm soát và phát hiện hành vi tiêu cực của các TTĐK

Việc rà soát cơ sở dữ liệu đăng kiểm được thực hiện theo từng thời điểm trong năm và theo từng chuyên đề (rà soát cơ sở dữ liệu kiểm định về phanh, về khí thải,…) nhưng có thể lựa chọn bất kỳ mốc thời gian nào để thực hiện (có thể theo tháng, theo quý, cả năm hoặc vài năm). Do đó, nếu quy trình kiểm định thực hiện sai hoặc TTĐK cố tình làm sai lệch kết quả kiểm định, đăng kiểm đạt cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn đều có thể bị phát hiện và xử lý.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới cũng phải nhìn nhận, khó có thể kiểm soát về mặt hành vi của con người trong những việc “móc ngoéo” nhau nhận tiền hối lộ ở nơi kín.

giám sát hoạt động kiểm định cách nào?

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kiểm tra đột xuất sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định về đăng kiểm phương tiện xe cơ giới của các TTĐK

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GTVT cho biết, những năm gần đây, Thanh tra Bộ đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của lĩnh vực đăng kiểm. Qua đó, cũng phát hiện một số vi phạm và tiến hành xử lý các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên theo quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng chỉ đạo Cục Đăng kiểm VN tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các TTĐK, đặc biệt qua hệ thống camera giám sát trực tuyến.

Về thể chế, đến nay, theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, Sở GTVT các địa phương hiện có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các TTĐK trên địa bàn. Như vậy, đã có thêm một kênh kiểm soát hoạt động của các TTĐK bên cạnh Cục ĐKVN và Thanh tra Bộ GTVT.

Theo ông Tùng, hiện nay thể chế chính sách về kiểm soát, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng kiểm cơ bản đã đầy đủ, quan trọng là việc triển khai thực hiện.

“Việc xã hội hoá khiến các trung tâm đăng kiểm nở rộ và xuất hiện những cạnh tranh không lành mạnh gây ra những tiêu cực trong kiểm định xe. Với trách nhiệm của mình, cơ quan quản lý mà trực tiếp là Cục Đăng kiểm VN và Sở GTVT các địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các TTDK để hạn chế tối đa những tiêu cực”, ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tùng, có nhiều cách thức kiểm soát quy trình kiểm định xe cũng như phát hiện hành vi bỏ qua lỗi của các phương tiện như giám sát qua hệ thống camera trực tuyến ở Cục (hạn chế của phương thức này là hình ảnh không rõ nét, không đủ nhân sự giám sát 24/24 nên khó kiểm soát được 100%), bù lại, có thể tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, cần tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất góp phần nâng cao ý thức của đăng kiểm viên và trung tâm đăng kiểm, sẽ hạn chế được tình trạng tiêu cực trong kiểm định.

Yến Chi