Chủ tịch Quốc hội: "Giám sát phải làm đến nơi đến chốn"

04/11/2021 10:13

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, quá trình Quốc hội giám sát, phát hiện sai phạm sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng.

Đã thực hiện giám sát thì phải có hiệu quả và hiệu lực

Sáng nay (4/11), tại nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát là nội dung trọng tâm của đổi mới, nâng cao chất lượng của Quốc hội khoá XV.

Từ năm 2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu và lựa chọn các chuyên đề giám sát đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Có 4 chuyên đề giám sát, trong đó có 2 cuộc giám sát tối cao của Quốc hội là: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" và "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021".

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 2 chuyên đề: "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021"; "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021".

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dành nhiều thời gian, nguồn lực cho việc chuẩn bị công tác giám sát này; đồng thời đã huy động các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, những đóng góp cụ thể của cơ quan chức năng như Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, MTTQ Việt Nam vào công tác giám sát.

"Đã thực hiện giám sát thì phải có hiệu quả và hiệu lực. Giám sát phải làm đến nơi đến chốn, theo tận cùng vấn đề được giám sát. Phải có phương pháp giám sát tổng hợp, chi tiết, khoa học, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội yêu cầu cần xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người đứng đầu. Chỉ có như vậy mới tạo được những chuyển biến căn bản sau khi được giám sát.

Chủ tịch Quốc hội lấy ví dụ, với chuyên đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, có thể kiến nghị để kiểm đếm và thống kê hàng trăm vụ việc nổi cộm cụ thể để yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm giải quyết rốt ráo. Quốc hội khoá XIII đã yêu cầu thống kê 500 vụ việc phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai, khoáng sản và cuối nhiệm kỳ đã xử lý được những việc này.

Sẽ giám sát lại những người đi giám sát

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau cuộc giám sát phải chỉ ra được những chỗ làm tốt, những mô hình tốt, cách làm hay phải nhân rộng lên, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, những chỗ nào, lĩnh vực nào yếu kém thì phải có kiến nghị để giải quyết.

Ngay trong những nguồn lực phòng chống dịch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, làm rõ những vấn đề mà dư luận cả nước quan tâm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ cũng đã giao cho Thanh tra Chính phủ làm rõ vấn đề này. Việc này sẽ được báo cáo trong kết quả giám sát lần này.

Trong việc giám sát sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sắp xếp phải để nâng cao hiệu lực của quản lý Nhà nước, giải quyết những vấn đề liên quan, chống lãng phí...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tới đây phải tăng cường công tác giám sát, giải trình tại các Uỷ ban, chất vấn và trả lời chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Mục đích của việc quán triệt để tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc thực hiện các nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

"Lần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu nếu trong quá trình giám sát có phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tất cả lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ về cho các cơ quan chức năng. Đây không phải là giám sát đưa ra ý kiến để ai thực hiện thì làm, không thực hiện thì thôi. Phải cụ thể hoá được trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cán bộ tham gia giám sát phải có bản lĩnh. Các cơ quan chức năng sẽ có cách để giám sát lại những người đi giám sát. Mục tiêu của việc này để xây dựng, vì sự phát triển của đất nước.

Phùng Đô