Giảm thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su về 0%

26/08/2014 14:37

Mức thuế suất mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 2/10/2014.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su sẽ được giảm từ 1% xuống còn 0%.

TIN LIÊN QUAN

Quyết định giảm thuế nằm trong nội dung Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Được biết, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/10/2014.
 

Cao Sơn