Giảm tối đa thủ tục hành chính đường bộ

03/12/2015 06:23

Thủ tục hành chính đã được xây dựng theo hướng giảm tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết...

Giảm tối đa thủ tục hành chính đường bộ 1
Thủ tục hành chính đã được xây dựng theo hướng giảm tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết

Cụ thể, Tổng cục đã rà soát và đề xuất đơn giản hóa 37/108 thủ tục hành chính. Trong đó, đề xuất phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên các tuyến quốc lộ cho các Sở GTVT cùng thực hiện.

Về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, năm 2015, Tổng cục tiếp tục đôn đốc các Sở GTVT triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đổi GPLX. Hiện đang triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp GPLX quốc tế tại Tổng cục.

Đơn vị này cũng đang xây dựng phần mềm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Hiện, Tổng cục cũng đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế để kết nối với Cổng thông tin Quốc gia hải quan một cửa.

T.M