Giảm trích lập quỹ bình ổn để giữ nguyên giá bán xăng dầu

25/02/2015 10:06

Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu...

Cụ thể, giữ xăng Ron 92 không cao hơn 15.686 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 15.356 đồng/lít; Dầu diesel không cao hơn 15.183 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.623 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 11.861 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu thế giới bình quân 15 ngày gần đây đã tăng khoảng 20,5% đối với xăng Ron 92; Dầu diesel 0,05S tăng khoảng 16,3%; Dầu hỏa tăng khoảng 15,3%; Dầu mazut tăng khoảng 21,4%.

Để bù đắp chênh lệch này, Liên Bộ điều chỉnh mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 15h ngày 24/2 xuống còn 300 đồng/lít xăng khoáng (giảm 40 đồng); 300 đồng/lít dầu diesel (giảm 520 đồng); 300 đồng/lít dầu hỏa (giảm 220 đồng) và ngừng trích lập Quỹ với xăng E5.

Hải Quỳnh