Giao Bộ Công an xác minh lộ thông tin khách đi máy bay

09/12/2017 09:55

Thủ tướng yêu cầu xác minh việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi máy bay.

giao bộ công an xác minh lộ thông tin khách đi máy bay

Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi tàu bay tại Việt Nam; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có cảng hàng không sân bay.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng sân bay An Giang phù hợp với quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống cảng biển; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải để đảm bảo phát triển hệ thống cảng biển bền vững. 

Hoài Vũ