Giao Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GTĐB sửa đổi

12/03/2020 12:52

Bộ GTVT tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện đối với các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ.

Giao Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật GTĐB sửa đổi 1
Về Đề nghị xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi), trước mắt, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật GTĐB hiện hành

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.

Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật GTĐB hiện hành

Thông báo nêu rõ, về Đề nghị xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi), trước mắt, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật GTĐB hiện hành.

Bộ GTVT tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, trong đó có đánh giá tác động về mặt lập pháp, đối với các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ; phân định rõ nội dung quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT. Đồng thời, xác định rõ hơn việc phân công trách nhiệm của Bộ Công an và các lực lượng có liên quan trong việc bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ.

Để khắc phục tình trạng có quá nhiều lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thì nên quy định theo hướng giao lực lượng CSGT chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác này.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi), phối hợp với Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (trình Quốc hội dự án Luật trong năm 2020) để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ theo quy định.

Tránh chồng chéo, trùng lắp khi xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ

Về Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, về cơ bản, Phó Thủ tướng đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật này, tuy nhiên cần cân nhắc phạm vi và mức độ điều chỉnh của dự án Luật này đối với các vấn đề về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội dung điều chỉnh của dự án Luật GTĐB (sửa đổi), cũng như của hệ thống pháp luật nói chung, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi) có thể cân nhắc quy định một số vấn đề về bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ (trên cơ sở Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB và đường sắt).

Khi xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ sẽ kế thừa nội dung này của Luật GTĐB (sửa đổi) và bổ sung thêm các chính sách, nội dung cần thiết phục vụ yêu cầu bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ phù hợp với chức năng, thẩm quyền của Bộ Công an.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, làm rõ hơn sự cần thiết, các đề xuất chính sách, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, bảo đảm đúng các yêu cầu lập pháp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ xem xét, quyết định vào cuối năm 2020 để đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Phùng Đô