Hôm nay (30/7), là ngày thứ 7, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Giao thông Hà Nội tiếp tục thưa vắng người qua lại.
Ảnh chụp từ Ngã Tư Sở vào 10h sáng nay cho thấy lượng phương tiện thưa thớt, khác xa so với trước khi chưa thực hiện giãn cách xã hội.
Hôm nay (30/7), là ngày thứ 7, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Giao thông Hà Nội tiếp tục thưa vắng người qua lại. Ảnh chụp từ Ngã Tư Sở vào 10h sáng nay cho thấy lượng phương tiện thưa thớt, khác xa so với trước khi chưa thực hiện giãn cách xã hội.
Phùng Đô