Ngã tư Vọng - điểm thường xuyên ùn tắc vì công trường thi công thì giờ đây, phương tiện lưa thưa.
Ngã tư Vọng - điểm thường xuyên ùn tắc vì công trường thi công thì giờ đây, phương tiện lưa thưa.
Phùng Đô