Thứ Năm, 27/06/2019 15:02:29 Hotline: 0901 514 799

Hãng bay lợi gì khi tham gia SkyTeam?

Tham gia vào liên minh, các hãng HK có nhiều lợi ích từ việc mở rộng mạng bay, chia sẻ kinh nghiệm, tiết kiệm chi phí do sử dụng nguồn lực chung