“Giật mình” số lao động Cà Mau xuất khẩu sang nước ngoài

17/02/2019 08:21

Trong năm 2018, chỉ tiêu xuất khẩu lao động sang nước ngoài của tỉnh Cà Mau là 100 người, thực tế chỉ được 6 người.

“Giật mình” số lao động Cà Mau xuất khẩu sang nước ngoài 1
Năm 2018, 5/9 địa phương của tỉnh Cà Mau không có lao động nào xuất khẩu sang nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, trong năm 2018, tỉnh Cà Mau đã đặt chỉ tiêu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng chỉ thực hiện được 6 hợp đồng lao động. Có 5/9 địa phương của tỉnh Cà Mau không có lao động nào xuất khẩu sang nước ngoài.

Vì vậy, năm 2019, tỉnh Cà Mau đặt ra chỉ tiêu dự kiến sẽ đưa 400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản: 240, Hàn Quốc: 70, Đài Loan: 35 và các thị trường khác là 55.

Cụ thể, TP Cà Mau có chỉ tiêu: 50 và các huyện Cái Nước: 50, Phú Tân: 40, Năm Căn: 40, Ngọc Hiển: 30, Trần Văn Thời: 50, Đầm Dơi: 45, Thới Bình: 50, U Minh: 45.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện xuất khẩu lao động trong năm 2019 là 49,925 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách T.Ư là 11,190 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 38,499 tỷ đồng và nguồn kinh phí trích từ tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm là 235 triệu đồng.

Gia Minh