Uttarakhand: Đây là một thung lũng hoa ẩn mình giữa những ngọn núi cao của dãy núi Himalaya và dãy núi Zanskar. Thung lũng trở nên sống động vào mùa hè với những bông hoa nở tưng bừng, rực rỡ khắp mọi nơi.
Uttarakhand: Đây là một thung lũng hoa ẩn mình giữa những ngọn núi cao của dãy núi Himalaya và dãy núi Zanskar. Thung lũng trở nên sống động vào mùa hè với những bông hoa nở tưng bừng, rực rỡ khắp mọi nơi.
Hàn Ly (Theo edition)