Từ 12h hôm nay (16/9), Hà Nội cho phép mở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) tại một số quận,huyện không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng trong 10 ngày qua. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều cửa hàng ăn uống lập tức mở cửa bán hàng ngay sau giờ G được phép.
Từ 12h hôm nay (16/9), Hà Nội cho phép mở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) tại một số quận,huyện không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng trong 10 ngày qua. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều cửa hàng ăn uống lập tức mở cửa bán hàng ngay sau giờ G được phép.
Phùng Đô