Giờ trái đất 2015 vắng vẻ hơn mọi năm

06:13, 23/03/2015

Lượng người đổ về Quảng trường Cách mạng Tháng 8 tham dự Giờ trái đất 2015 không đông như những năm trước.

Nam Vân Ngà