Giới hạn đối tượng tự in hóa đơn

22/05/2014 10:25

Từ 1/6, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn thay vì mức 1 tỷ đồng trở lên như trước. 

Từ 1/6, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn thay vì mức 1 tỷ đồng trở lên như trước.

giới hạn đối tượng tự in hóa đơn

Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC vừa ban hành về in ấn hóa đơn, sửa đổi Thông tư 64/2013/TT-BTC trước đó. Quy định mới này, theo Bộ Tài chính là để quản lý chặt chẽ hơn việc tự in ấn hóa đơn, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách này để mua, bán hóa đơn, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 


Hướng dẫn mới cũng loại bỏ “cá nhân kinh doanh”, đồng thời bổ sung điều kiện tự in hóa đơn là “có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế và phải có ý kiến của cơ quan thuế quản lý”. Các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế phải chuyển sang mua hóa đơn có thời hạn của cơ quan thuế hoặc sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của cơ quan thuế để lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đảm bảo cơ quan thuế kiểm soát được toàn bộ dữ liệu của hóa đơn tự in đã lập của doanh nghiệp…

Hải Quỳnh