Giữa năm 2015 hoàn thành đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

25/05/2014 09:11

Đó là chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Đó là chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vào ngày 24/5 tại tỉnh Đắk Lắk.

giữa năm 2015 hoàn thành đường hồ chí minh qua tây nguyên

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh Tây Nguyên và hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên từ đầu năm 2014 đến nay.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên qua kết quả từ đầu năm đến nay. Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương các chương trình hoạt động công tác năm 2014 của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được triển khai đúng tiến độ.

Tại buổi họp, Đại tướng chỉ đạo Cơ quan Thường trực, các tỉnh Tây Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên nhằm phấn đấu đến giữa năm 2015 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần tăng cường công tác nắm tình hình, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu với Trung ương Đảng các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần kiểm tra, rà soát và đôn đốc các tỉnh Tây Nguyên tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; quản lý chặt chẽ quỹ đất chuyển đổi từ rừng sang thực hiện các dự án kinh tế - xã hội. Đặc biệt không để tái diễn các điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép, tàn phá rừng để lấy đất sang nhượng trái pháp luật. 

Nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực trong nước và đầu tư nước ngoài, tiếp tục phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang cũng nêu rõ, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên.

Ngoài ra, Đại tướng cũng chỉ việc phối hợp tốt giữa việc di dân ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc sớm giải quyết ổn định tình hình dân di cư đến ngoài kế hoạch, đồng thời có biện pháp giảm thiểu đồng bào di cư đến các tỉnh Tây Nguyên. Các vấn đề về tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình thuỷ điện cùng với các nhà đầu tư, nhanh chóng giải quyết, tạo điều kiện cho người dân đến nơi ở mới có đủ đất ở, đất sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, điện, thuỷ lợi, trường học, trạm xá…) góp phần giúp cho đồng bào nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Văn Tư-  Vĩnh Yên