Gói 4.000 tỷ cho Vietnam Airlines vay đến nay giải ngân được bao nhiêu?

21/06/2021 15:31

Trong bối cảnh hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19, gói tín dụng 4.000 tỷ cho Vietnam Airlines vay đến nay giải ngân được bao nhiêu?

gói 4.000 tỷ cho vietnam airlines vay đến nay giải ngân được bao nhiêu?

Vietnam Airlines chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Thông tin tại cuộc “Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm” ngày 21/6 về chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - VNA) để khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến nay đã có 3 ngân hàng có văn bản cam kết tài trợ.

Cụ thể, đó là Ngân hàng TMPC Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Tổng số tiền cam kết tài trợ cho VNA vay theo văn bản là 4000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN.

Ông Tuấn Anh cho biết, ba ngân hàng trên và VNA đang tích cực thực hiện các thủ tục, đàm phán thống nhất ký kết hợp đồng tín dụng để sớm giải ngân cho vay ngay cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây.

Trước đó, để khắc phục khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, đầu tháng 4/2021, NHNN đã ban hành thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi cho VNA vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA.

Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng; Lãi suất tái cấp vốn 0%/năm; Thời hạn giải ngân trước 31/12/2021…

Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm, bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024.

Trường hợp khoản nợ của VNA đến hạn trả nợ mà không được tổ chức tín dụng cơ cấu lại, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Đến ngày 31/12/2021, phải trích lập tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung; Đến thời điểm 31/12/2022 trích lập tối thiểu 60%, từ thời điểm 31/12/2023 trích lập 100% số tiền.

Trong thời gian còn dư nợ vay tái cấp vốn, hằng tháng, trong thời hạn 15 ngày đầu tháng, tổ chức tín dụng báo cáo NHNN về dư nợ gốc các khoản cho vay VNA còn dư nợ vay tái cấp vốn trong tháng trước có xác nhận của VNA.

C.Sơn