"Hạ cấp" QL2B đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương

06/03/2021 09:21

Tuyến QL2B đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc được chuyển từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư.

"hạ cấp" ql2b đoạn qua tỉnh vĩnh phúc thành đường địa phương

Một đoạn QL2B qua tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa có quyết định điều chuyển tuyến QL2B thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương.

Quyết định nêu rõ: Điều chuyển tuyến QL2B với chiều dài khoảng 25km (điểm đầu Km0 giao với QL2 tại Km33+200, thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên - khu vực dốc Láp; điểm cuối tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo) thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương và bàn giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý khai thác, bảo trì theo quy định.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

"UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến", quyết định của Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh tuyến QL2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến QL2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định.

Trần Duy