Hà Nội báo động mất cân bằng giới tính

02/07/2014 13:14

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh tại Thủ đô là 116 bé trai/100 bé gái - cao hơn tỷ lệ trung bình của năm 2013. 

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh tại Thủ đô là 116 bé trai/100 bé gái - cao hơn tỷ lệ trung bình của năm 2013 (là 114 bé trai/100 bé gái).

hà nội báo động mất cân bằng giới tính

Trong đó, nhiều địa bàn tại Hà Nội đang có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng, như ở huyện Đan Phượng là 139 bé trai/100 bé gái; ở Phúc Thọ là 134/100, Sóc Sơn - 133/100, Hoài Đức - 133/100, Mỹ Đức - 129/100, Phú Xuyên - 128/100… 


Để giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và chênh lệch giới tính khi sinh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động tới các nhóm đối tượng đặc thù, trong đó ưu tiên nhóm trực tiếp nguy cơ sinh con thứ ba trở lên; truyền thông cao điểm trong chiến dịch tại các xã trọng điểm...

Trần Anh