Hà Nội: Bí thư Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú bị cách hết các chức vụ trong Đảng

26/06/2019 16:01

Ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ bị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cách hết các chức vụ trong Đảng.

hà nội: bí thư phúc thọ hoàng mạnh phú bị cách hết các chức vụ trong Đảng
Ông Hoàng Mạnh Phú (đứng). Ảnh: Cổng thông tin điện tử Phúc Thọ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ.

Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện (từ năm 2015 đến 2016), ông Phú được xác định đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan đến 74 gói thầu (41 gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và 33 gói thầu tư vấn giám sát) thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc thực hiện.

Ông Phú cũng liên quan đến việc không phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đối với 20/57 dự án; trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ còn trực tiếp ký 33 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trong khi hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, cuối năm 2014, ông Phú còn ký 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, do Công ty Xuân Phúc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong khi Công ty Xuân Phúc chưa được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Ông Phúc còn liên quan đến việc ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 1 dự án trong cùng một ngày; ký phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với 5 dự án, trong đó có gói thầu do Công ty Xuân Phúc thực hiện, vi phạm nguyên tắc ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kỷ luật một số cá nhân: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Huy Phúc, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện do có sai phạm nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu không đúng, không đầy đủ, vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến những khuyết điểm, vi phạm của UBND huyện.

Khiển trách ông Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 10-2016 đến nay) do có khuyết điểm, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Khiển trách ông Nguyễn Việt Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện do có khuyết điểm, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định đối với một số dự án đầu tư xây dựng, thiếu kiểm tra, không phát hiện cấp dưới được phân công phụ trách làm trái quy định.

T.Dũng