Hà Nội cấm các trường khảo sát xếp lớp chọn

10/07/2016 13:50

Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu các trường không khảo sát xếp lớp chọn.

hà nội cấm các trường khảo sát xếp lớp chọn

Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu các trường không tiến hành kiểm tra xếp lớp chọn.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi công văn đến trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng trường trung học phổ thông, yêu cầu các trường không kiểm tra xếp lớp chọn.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt tổ chức hoạt động hè cho học sinh theo kế hoạch đã đề ra.

Sở cũng nghiêm cấm tựu trường trái quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2016 - 2017 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra, khảo sát để xếp học sinh vào lớp chọn đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho các em học yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo. 

Theo công văn, hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định. Các lớp ôn tập văn hóa, dạy phụ đạo bắt đầu sau ngày 1/8/2016.

 Xem thêm video:

Hán Hiển (Tổng hợp)