Hà Nội chốt Lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10

12/03/2021 13:41

Hà Nội đã chính thức ký văn bản chốt môn thi thứ 4 vào kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022, đó là môn Lịch sử.

hà nội chốt lịch sử là môn thi thứ 4 vào lớp 10

Năm 2021, Hà Nội công bố môn thi thứ 4 của kỳ thi vào lớp 10

Ngày 12/3, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã chính thức ký văn bản chốt môn thi thứ 4 vào kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022, đó là môn Lịch sử.

Như vậy, học sinh Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 với các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử tổ chức thành 4 bài thi độc lập.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ 4 thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi Văn - Toán đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Còn đề thi Lịch sử và Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Uyên Vũ