Hà Nội chuẩn bị bầu Chủ tịch UBND TP khóa mới

08/06/2016 09:53

Ngày 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND TP...

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp thứ 15 của HĐND khoá XIV

Theo nguồn tin từ HĐND TP Hà Nội, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 14/6 tới đây, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, theo dự kiến chương trình, kỳ họp sẽ nghe thường trực Ủy ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.

Ngay sau đó, HĐND TP sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo quy định của Luật như: Chủ tịch HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; các Phó Chủ tịch HĐND TP; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban thuộc HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; bầu Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; các Phó Chủ tịch UBND TP, các Ủy viên UBND TP và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân TP. 

Trước đó, theo công bố của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, Hà Nội đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP khóa XV, các vị lãnh đạo thành phố đều trúng cử với số phiếu cao, và người trúng cử đại biểu HĐND TP với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với tỷ lệ 95,18%.

Anh Thư