Hà Nội: Chuyển công tác 655 vị trí để phòng ngừa tham nhũng

04/12/2017 11:54

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gửi HĐND TP Hà Nội.

hà nội: chuyển công tác 655 vị trí để phòng ngừa tham nhũng

Tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn. Ảnh minh họa

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm trong năm 2017, UBND TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã thụ lý 42 vụ với 142 bị can (trong đó, khởi tố mới 23 vụ, 55 bị can); đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 22 vụ với 91 bị can; tạm đình chỉ 1 bị can; đang điều tra 20 vụ với 51 bị can. Tài sản thiệt hại hơn 49.000m2 đất, khoảng 75 tỷ đồng; Tài sản thu hồi khoảng 3.700m2 đất và 3 tỷ đồng. Viện KSND thành phố thụ lý 28 vụ với 107 bị can (chuyển tiếp 6 vụ với 16 bị can, án mới 22 vụ, 91 bị can); đã truy tố, chuyển tòa án 21 vụ với 84 bị can; đình chỉ 1 bị can; đang giải quyết 7 vụ với 22 bị can. TAND thành phố đã thụ lý 44 vụ với 150 bị cáo; đã xét xử 22 vụ, 78 bị cáo; trả lại hồ sơ 10 vụ, 35 bị cáo; còn lại 12 vụ với 37 bị cáo.

UBND TP Hà Nội đánh giá, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: Tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan... Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, có 655 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng.

Năm 2018,  thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin - cho”, tập trung trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp Nhà nước... Đồng thời, phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức.

Cường Nguyễn