Hà Nội có một trường hợp tự ứng cử HĐND khóa XVI

17/04/2021 15:13

Trong danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, có 1 trường hợp là người tự ứng cử.

Hà Nội có một trường hợp tự ứng cử HĐND khóa XVI 1

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Hôm nay (17/4), tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Trong đó, có 185 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, từ ngày 21/3 - 13/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND thành phố cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, 162 người được lập danh sách lựa chọn đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Tại hội nghị, bằng hình thức giơ tay biểu quyết, 100% đại biểu thống nhất, không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%. Qua đó thống nhất 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (do 2 người không đưa vào danh sách có tỷ lệ biểu quyết là 80% và 74,54%).

Đáng chú ý, theo thông tin từ hội nghị, trong danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI lần này, chỉ có 1 trường hợp là người tự ứng cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ gửi biên bản hội nghị và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội bảo đảm thời gian theo quy định.

Phùng Đô