Hà Nội còn gần 8.000 doanh nghiệp vận tải chưa kiểm tra sức khỏe lái xe

30/05/2019 17:18

Sở GTVT cho biết, các đơn vị vận tải không tổ chức kiểm tra sức khỏe lái xe sẽ bị tạm ngừng cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Hà Nội còn gần 8.000 doanh nghiệp vận tải chưa kiểm tra sức khỏe lái xe 1
Sở GTVT Hà Nội sẽ tạm ngừng cấp đổi giấy phép kinh doanh các doanh nghiệp không kiểm tra sức khỏe lái xe.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, tính đến nay mới nhận được 223 báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe. Hiện còn gần 7.790 đơn vị kinh doanh vận tải chưa nộp báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội.

"Các đơn vị vận tải cần nghiêm túc thực hiện việc tổng kiểm tra khám sức khỏe cho các lái xe của đơn vị và tổng hợp báo cáo kết quả khám sức khỏe gửi về Sở GTVT trước ngày 15/6. Đối với các đơn vị không chấp hành, Sở GTVT sẽ tạm ngừng cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và cấp mới (đổi) các loại phù hiệu, biển hiệu do không đáp ứng quy định của Bộ GTVT", Sở GTVT Hà Nội khẳng định.

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe tại các cơ sở y tế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Cùng đó, phối hợp với cơ sở y tế giám sát chặt quá trình xét nghiệm 4 loại chất gây nghiện: Morphin/Heroin, Amphetamin, Methamphentamin, Marijuana (cần sa) và tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trước đó, để đảm bảo trật tự, ATGT, đồng thời tăng cường kỷ cương, siết chặt quản lý hoạt động vận tải, giảm thiểu các vụ TNGT liên quan đến phương tiện tham gia kinh doanh vận tải, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố tổ chức tổng kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho lái xe thuộc đơn vị quản lý tại các cơ sở y tế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

Lê Tươi