Hà Nội cử cán bộ đi Trung Quốc học cắt tỉa, trồng cây

25/02/2016 08:51

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chọn một số cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng cây tại Singapore, Trung Quốc.

hà nội cử cán bộ đi trung quốc học cắt tỉa, trồng cây
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chọn một số cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng cây tại Singapore, Trung Quốc (Ảnh minh hoạ)

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc về công tác cắt tỉa cây xanh và trồng mới thay thế trên các tuyến phố.

Theo đó, người đứng đầu UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính thống kê toàn bộ chi phí phân bổ cho lĩnh vực cây xanh, vườn hoa trên địa bàn thành phố dự kiến trong năm 2016, báo cáo UBND TP để làm căn cứ quyết định phân bổ ngân sách thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt giao toàn bộ việc cắt tỉa cây xanh trên địa bàn 12 quận cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp từng tuyến phố.

Đặc biệt thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, đề xuất, lựa chọn một số cán bộ quản lý lĩnh vực cây xanh thuộc Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cử đi nước ngoài đào tạo, học tập ngắn hạn.

TP cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng thành lập các đơn vị cắt tỉa chuyên nghiệp; Thành lập các xí nghiệp trồng cây mới và phát triển cây giống; Thành lập các xí nghiệp quản lý cây xanh; Thành lập các đơn vị quản lý công viên, vườn hoa.

Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí chọn một số cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ về cắt tỉa đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại Singapore, Trung Quốc.

Anh Thư