Ngày 21/3 là đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, sáng nay, nhiều cửa hàng bán xăng, dầu ở Hà Nội đìu hiu, vắng khách.
Ngày 21/3 là đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, sáng nay, nhiều cửa hàng bán xăng, dầu ở Hà Nội đìu hiu, vắng khách.
Phùng Đô