Thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy tại quán karaoke cướp đi sinh mạng của nhiều người, thiệt hại tài sản lớn.
Thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy tại quán karaoke cướp đi sinh mạng của nhiều người, thiệt hại tài sản lớn.
Quốc Phương