Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

24/11/2022 12:32

UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn...

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc gửi Thường trực HĐND TP về việc đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú 1

Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình quy định về diện tích nhà ở tối thiểu (ảnh minh họa)

Lý do xin lùi thời gian ban hành Nghị quyết nêu trên được UBND TP Hà Nội đưa ra là bởi "để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản".

Trước đó, ngày 17/10, UBND TP Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND TP về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội và sau đó được HĐND TP đồng ý chủ trương xây dựng.

Sau khi được HĐND TP đồng ý, UBND TP đã chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp xây dựng hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết trên.

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cho rằng theo trình tự về thời gian quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gồm thời gian hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thời hạn thẩm định, thời hạn trình thẩm…) thì các tiến độ không đảm bảo để trình HĐND TP Hà Nội vào kỳ họp cuối năm 2022.

Do đó, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết này để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với nhóm nhà ở còn lại, diện tích bình quân tối thiểu là 20m2 thì công dân đi thuê, mượn, ở nhờ mới được giải quyết đăng ký thường trú.

Phùng Tuệ An