Hà Nội "điểm mặt" thêm 148 doanh nghiệp nợ thuế

10/03/2016 16:29

Trong 148 doanh nghiệp có 9 dự án nợ tiền thuê đất 49 tỷ đồng, 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí 284,3 tỷ đồng.

hà nội "điểm mặt" thêm 148 doanh nghiệp nợ thuế
Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20) đứng đầu danh sách nợ thuế với 65,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục công khai đợt 3 năm 2016 danh sách 148 đơn vị nợ thuế đến ngày 31/1/2016 với tổng số tiền nợ 333,4tỷ đồng.

Trong đó có 9 dự án nợ tiền thuê đất hơn 49 tỷ đồng và 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 284 tỷ đồng.

Riêng trong danh sách 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí, doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20), với số tiền nợ lên tới 65,5 tỷ đồng.

Xếp thứ hai trong danh sách này là Công ty liên doanh Xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh với số tiền nợ thuế là 43,829 tỷ đồng.

Trong danh sách đơn vị nợ tiền thuê đất, đơn vị có số nợ tiền thuê đất cao nhất là Công ty cổ phần tổng bách hóa (thuê đất tại Thanh Trì) với số nợ 8,7 tỷ đồng. Thứ hai là Công ty cổ phần lương thực Đông Anh (thuê đất tại thị trấn Đông Anh), với số tiền nợ là 7,4 tỷ đồng.

Được biết, trong 2 đợt công bố trước đó trong năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã nêu tên 257 doanh nghiệp, với tổng số tiền nợ thuế lên tới 753 tỷ đồng.

Sau khi công khai, trong hai tháng đầu năm, 257 đơn vị nợ thuế mới nộp 36,2 tỷ đồng.

C.Sơn