Hà Nội dừng nhận, trả trực tiếp thủ tục hành chính thuế

28/07/2021 19:08

Hà Nội dừng nhận, trả trực tiếp thủ tục hành chính thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Cục thuế TP Hà Nội chiều tối nay 28/7 cho biết tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoặc cho đến khi có thông báo mới.

hà nội dừng nhận, trả trực tiếp thủ tục hành chính thuế

Hà Nội dừng nhận, trả trực tiếp thủ tục hành chính thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND hoặc cho đến khi có thông báo mới

Quyết định này nhằm thực hiện công văn số 2398/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND TP Hà Nội về triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.

Không trả, nhận trực tiếp thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp nhận qua: Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTaxServices) (http://thuedientu.gdt.gov.vn); Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/); Qua Hệ thống bưu chính.

Riêng đối với các thủ tục hành chính về hóa đơn, ấn chỉ, Cục Thuế lưu ý sẽ mở hòm thư điện tử (email) để tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ.

Việc tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp, bán hóa đơn, ấn chỉ qua email và trả kết quả được thực hiện như sau:

- Bước 1: Người nộp thuế scan hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử riêng của Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Bước 2: Cơ quan Thuế thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp được biết đã tiếp nhận và hẹn trả kết quả trong thời gian quy định.

- Bước 3: Người nộp thuế mang hồ sơ bản giấy đến cơ quan thuế để đối chiếu và nhận kết quả theo lịch hẹn (liên hệ số điện thoại của bộ phận một cửa của Cơ quan Thuế tiếp nhận trước khi đến).

C.Sơn