Hà Nội dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe để phòng dịch Covid-19

19/03/2020 16:50

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe trong 1 tháng...

Hà Nội dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe để phòng dịch Covid-19 1
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các trung tâm và các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe để phòng dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe, các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ VN và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe và các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong vòng 1 tháng để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Thời gian tạm dừng kể từ ngày 23/3/2020", Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Cùng đó, Sở này cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với Phòng Quản lý phương tiện và người lái điều chỉnh lại lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe, bố trí lịch sát hạch phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông thí sinh trong 1 kỳ sát hạch.

Được biết, từ ngày 6/3 đến 12/3 về công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX, Sở GTVT đã tổ chức 35 kỳ sát hạch. Trong đó, mô tô 15 kỳ; ô tô 20 kỳ; cấp mới 5.420 GPLX (mô tô 2.594 GPLX; ô tô 2.826 GPLX), cấp đổi 1.772 GPLX (sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đổi 52 GPLX), cấp 17 GPLX quốc tế.

Lê Tươi