Hà Nội: Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận, huyện ban hành quyết định cách ly

28/03/2020 08:28

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã uỷ quyền giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận, huyện ban hành quyết định cách ly trong dịch Covid-19.

Hà Nội: Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận, huyện ban hành quyết định cách ly 1
Chủ tịch quận, huyện tại Hà Nội được uỷ quyền ban hành quyết định cách ly trong dịch Covid-19

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã triển khai thực hiện một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác cách ly, đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly trung tâm, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung do UBND thành phố ban hành quyết định thành lập.

Thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly (ghi rõ thời gian, địa điểm cách ly) và cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú, khu vực làm việc, các khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, thành phố đề nghị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định cách ly, hết thời gian cách ly và phối hợp với cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tại khu cách ly cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý.

Việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Phùng Đô