Hà Nội hỗ trợ gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm

23/04/2020 12:40

TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định hỗ trợ 3 gia đình cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh khi tham gia đấu tranh chống tội phạm tại Đồng Tâm.

Hà Nội hỗ trợ gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm 1
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao quà hỗ trợ mẹ đẻ liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm TP Hà Nội hỗ trợ cho 3 gia đình cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo đó, gia đình các liệt sĩ Công an nhân dân: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân sẽ được hỗ trợ 45 triệu đồng (mỗi gia đình 15 triệu đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm TP Hà Nội.

UBND TP giao Công an TP Hà Nội có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng đối tượng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Phùng Đô