Hà Nội hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 0,2%/tháng

06/08/2014 08:06

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các DN trên địa bàn thành phố năm 2014. 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các DN trên địa bàn thành phố năm 2014.


TIN LIÊN QUAN

 

Keyword đầu tiên có dấu


Theo đó, DN được hỗ trợ thuộc một trong các lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm được TP công nhận là công nghiệp chủ lực; Sản xuất nông nghiệp, chế biến hàng nông sản thực phẩm; Sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, có doanh thu năm 2013 đạt tối thiểu 100 tỷ đồng; Có sử dụng từ 200 lao động trở lên...

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 12 tháng, mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng (2,4%/năm), tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế theo quy định.

Xuân Thu