Hà Nội: Hơn 700 ô tô không được kinh doanh vận tải

02/08/2017 13:19

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, 716 xe ô tô ở Hà Nội không được kinh doanh vận tải trong tháng 8.

Hà Nội: Hơn 700 ô tô không được kinh doanh vận tải 1

 716 xe ô tô ở Hà Nội bị thu phù hiệu với thời gian 1 tháng, tính từ ngày 31/7

Ngày 31/7, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1052 thu phù hiệu 716 xe trong vòng 1 tháng, tính từ ngày 31/7 do tái vi phạm quy định về truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Trong tổng số hơn 716 phương tiện bị thu hồi phù hiệu, có 60 phù hiệu “Taxi Hà Nội”, 243 phù hiệu “ Xe hợp đồng”, 155 phù hiệu “Container”, 25 phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”, 217 phù hiệu “Xe tải”, 16 phù hiệu “Xe đầu kéo” của 323 đơn vị vận tải.

Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết đã nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục với 3.006 xe của 1.355 đơn vị vận tải vi phạm tốc độ lần đầu (có 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy) hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày. 

Cũng theo số liệu từ Sở GTVT Hà Nội, trong tháng 6, số phương tiện không truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 15.130 xe của 5.291đơn vị vận tải.

Lê Tươi