Hà Nội kiểm soát chặt nguồn vốn đầu tư

15/05/2014 15:33

Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện; các ban ngành, chủ đầu tư; cơ quan Kho bạc thực hiện nghiêm việc giải ngân, kiểm soát vốn trái phiếu Chính phủ. 

Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện; các ban ngành, chủ đầu tư; cơ quan Kho bạc thực hiện nghiêm việc giải ngân, kiểm soát vốn trái phiếu Chính phủ.

hà nội kiểm soát chặt nguồn vốn đầu tư

Theo đó, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn; khẩn trương làm thủ tục thanh toán ngay với cơ quan Kho bạc, không dồn vào cuối năm; không được phép kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015 (trừ các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép).


Về phía Kho bạc, phải kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án, nếu chậm phải chịu trách nhiệm.

Thảo Nguyên