Hà Nội kiến nghị thu hồi 967 ha đất

05/04/2014 10:53

Trong năm 2013, Thanh tra TP.Hà Nội và các sở ngành, quận huyện, thị xã đã triển khai 268 cuộc thanh tra, kết luận 225 cuộc; phát hiện sai phạm 309,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 302,6 tỷ đồng, 967 ha đất,...

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa làm việc với UBND TP.Hà Nội về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014.

hà nội kiến nghị thu hồi 967 ha đất
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm việc với UBND TP Hà Nội

Theo báo cáo của Hà Nội, trong năm 2013, Thanh tra TP.Hà Nội và các sở ngành, quận huyện, thị xã đã triển khai 268 cuộc thanh tra, kết luận 225 cuộc; phát hiện sai phạm 309,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 302,6 tỷ đồng, 967 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 42 tập thể và 54 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Trong 3 tháng đầu năm 2014, các cấp, ngành đã thực hiện 99 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 39 cuộc; phát hiện sai phạm 152,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 141,8 tỷ đồng, kiến nghị khác 10 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm 5 tập thể, 8 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 2,8 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm. Các cơ quan hành chính đã tiếp 8.933 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 3.481 đơn thư. Đã thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 596 vụ khiếu nại, tố cáo, qua đó kiến nghị điều chỉnh 23 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; bổ sung 2 phương án tái định cư; hủy, thu hồi 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi 4.247m2 đất; hoàn trả 29.252m2 đất của các hộ dân; kiểm điểm trách nhiệm 10 tập thể, cá nhân vi phạm.

Về công tác phòng chống tham nhũng, TP.Hà Nội đã đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động; làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn hạn chế như: một số kiến nghị sau thanh tra chưa được thực hiện triệt để; tỷ lệ thu hồi sau thanh tra chưa cao. Ở cấp huyện, kết quả thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ phát hiện sai phạm và thu hồi qua thanh tra thấp. Việc phân loại, xử lý đơn thư của một số đơn vị chưa chính xác; một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn hạn chế; để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân. Tại một số quận, huyện, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo chưa được quan tâm, chỉ đạo thực hiện… Tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp…

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao TP.Hà Nội thời gian qua đã triển khai tốt nhiều chương trình, kế hoạch, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác. Tổng Thanh tra Chính phủ lưu ý việc ban hành kế hoạch thanh tra phải có trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng thanh tra chuyên ngành, kết luận thanh tra rõ ràng, chính xác; làm tốt công tác công khai, cung cấp thông tin, thực hiện giải quyết kết quả sau thanh tra nhằm phát huy tính chất giáo dục, ngăn ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố Hà Nội tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại; tích cực tuyên truyền về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về công tác này. Đồng thời, TP. Hà Nội cần tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đình Quang