Các hoạt động đón Thượng đỉnh diễn ra trong không khí khẩn trương
Các hoạt động đón Thượng đỉnh diễn ra trong không khí khẩn trương
Tạ Tôn - Khánh Linh