Công nhân trang trí vườn hoa Lý Thái Tổ bằng những chậu cẩm tú cầu đầy màu sắc
Công nhân trang trí vườn hoa Lý Thái Tổ bằng những chậu cẩm tú cầu đầy màu sắc
Tạ Tôn - Khánh Linh