Hà Nội rực rỡ sắc hoa trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên (Người dân chụp quanh khu vực Hồ Gươm)
Hà Nội rực rỡ sắc hoa trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên (Người dân chụp quanh khu vực Hồ Gươm)
Tạ Tôn - Khánh Linh