Khu vực đền Ngọc Sơn nơi có nhiều du khách tham quan, đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận Hà Nội thanh bình, hiếu khách
Khu vực đền Ngọc Sơn nơi có nhiều du khách tham quan, đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận Hà Nội thanh bình, hiếu khách
Tạ Tôn - Khánh Linh